BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home /
Dyrektor Handlowy

Witamy na stronach BPD dedykowanym dyrektorom handlowym!

 

Obecnie dyrektorzy i kierownicy sprzedaży stoją przed szczególnie trudnymi wyzwaniami. W większości branż podaż usług i produktów jest bardzo wysoka, a konkurencja coraz silniejsza. Szef sprzedaży wraz z zespołem musi zatem nieustannie szukać źródeł przewagi konkurencyjnej. W tej sytuacji dyrektor handlowy, jak żaden z pozostałych menedżerów w przedsiębiorstwie, potrzebuje rozwijać najszerzej swoje kompetencje.

Dyrektor produkcji czy operacyjny nie potrzebuje wiedzy i umiejętności w zakresie technik sprzedaż y, ale dyrektor sprzedaży musi rozumieć procesy technologiczne, aby jego handlowcy mogli właściwie przełożyć cechy produktu na korzyści dla Klienta. Dyrektor finansowy nie musi rozumieć zasad promocji czy reklamy, ale dyrektor sprzedaży musi orientować się w kwestiach budżetowych i przepływu pieniądza, aby generowane przychody przekładały się na wynik przedsiębiorstwa. Dyrektor zasobów ludzkich będzie efektywnie realizował swoje zadania bez umiejętności negocjacyjnych, ale dyrektor sprzedaży musi znać twarde i miękkie aspekty kierowania rozproszonym zespołem handlowców.

Jeżeli kierujesz pracą handlowców i odpowiadasz za wyniki sprzedaży, możemy Cię wesprzeć w znalezieniu najlepszych odpowiedzi na pytania:

Jak rekrutować i utrzymać najlepszych handlowców?
Jak lepiej zorganizować zespół?
Jaka powinna być strategia sprzedaży w tym roku?

Jak motywować handlowców?
W jaki sposób obiektywnie weryfikować umiejętności handlowców i pomóc im w rozwoju?