BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home /
Dyrektor Zarządzający

Siedem podstawowych obowiązków Prezesa firmy:
  1. Tworzenie, komunikowanie i wdrażanie wizji i misji organizacji.
  2. Definiowanie i wdrażanie planu strategicznego, który wyznacza kierunki działalności firmy.
  3. Nadzorowanie i ocena osiągnięć organizacji zgodnie z wyznaczonymi kierunkami.
  4. Rozwój personelu i ocena pracy podległych menedżerów.
  5. Zarządzanie organizacją zgodnie z przyporządkowanymi obowiązkami i podjętą odpowiedzialnością.
  6. Utrzymywanie świadomości zewnętrznej i wewnętrznej w kontekście rozwoju klientów i rozszerzenia rynku.
  7. Reprezentowanie firmy wobec państwa, innych przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych.

Mając na uwadze powyższe obowiązki dostarczamy wsparcia dla Prezesa lub Dyrektora Zarządzającego w następujących obszarach: