BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / / Badanie satysfakcji pracowników
Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników jest doskonałym narzędziem do polepszania sprawności organizacyjnej firmy oraz kształtowania pożądanej kultury organizacyjnej.

Kierownictwo firmy uzyskuje ciekawą ocenę różnych obszarów organizacji z perspektywy pracowników. Wiedza ta, właściwie wykorzystana, jest instrumentem polepszania jakości działania firmy.

Badanie satysfakcji pracowników przeprowadzamy za pomocą ankiety wypełnianej przez pracowników.  Ankietę tworzymy razem z firmą, by dopasować ją do specyfiki firmy Określamy, jakie obszary będą badane, np. Obieg informacji, Współpraca miedzy działami, Rozwój zawodowy itp.

Każde pytanie pracownicy oceniają pod względem:

·          satysfakcji         -  jak są zadowoleni   

·         ważności             -  jak ten aspekt jest dla nich ważny  

Zapewniamy anonimowość respondentów. Kwestionariusze ankiety mogą być wypełniane w wersji papierowej  lub on-line.

 

Wynikiem badania jest szczegółowy raport. Dane przedstawiane są w różnych przekrojach i pod wieloma kątami. Elementem raportu jest też Plan Działania. W bardzo jasny i obrazowy sposób pokazujemy, którymi zagadnieniami należy się zająć w pierwszej kolejności, które nie są tak pilne oraz które nie wymagają interwencji.

 

Następnie prezentujemy i omawiamy wyniki badania na spotkaniu z kierownictwem firmy.

 

Rekomendujemy, aby pracownikom wyniki raportu były prezentowane na warsztatach, w czasie których moją możliwość wypracowania konkretnych propozycji działań.

 

Realizacja planu działania wypracowanego z udziałem pracowników przynosi firmie ogromne korzyści:

·         Firma wie dokładnie, na jakich obszarach się skupić, by pracownicy odczuli wzrost poziomu jakości pracy,

·         Plan działania może dotyczyć tylko kilku aspektów, ale ich realizacja ma wielką siłę motywującą

·         Pracownicy nabywają świadomość, że ich  zdanie się liczy i uczestniczą w procesie zarządzania