BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home /
Kierownik Projektu
Wspomagamy pracę kierownika projektu akcentując aspekty praktyczne. Dobieramy metody pracy do bieżących wymagań. Posługujemy się doświadczeniami z szerokiego wachlarza projektów, w których uczestniczyli nasi konsultanci. Najbliższe są jednak dla nas projekty informatyczne, w których mamy doświadczenie zarówno w tworzeniu narzędzi informatycznych, poprzez budowanie aplikacji aż do wdrażania złożonych systemów. Nasi klienci wybierają najczęściej usługi konsultacyjne z następujących obszarów:
    • Zarządzania projektami
    • Budowanie zespołu projektowego
    • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
    • Wsparcie dla projektów programistycznych

Zobacz, jak to robimy przeglądając wybrane studia przypadków: