BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / metody pracy
metody pracy

Rozpoczynamy współpracę z Klientem od zdefiniowania potrzeb w zakresie poprawy efektywności i jakości pracy.  Zapoznajemy się z celami biznesowymi organizacji, wynikami dostępnych analiz i przeprowadzamy wywiady ze Zleceniodawcami. W wyniku tego etapu uzgadniamy cele współpracy oraz wstępny plan i sposób realizacji projektu.

Nasze usługi są realizowane na poziomie indywidualnym (wsparcie liderów i specjalistów) oraz na poziomie organizacyjnym (wsparcie w zakresie decyzji strategicznych i operacyjnych).

Wybieramy najlepsze w danej sytuacji narzędzia i metodyki spośród wymienionych poniżej:


Coaching pomaga korzystającemu we wzmacnianiu umiejętności i udoskonalaniu działania; jest to proces odkrywania potencjału coachowanego poprzez analizę zachowań w pracy oraz zadawanie pytań, które ukierunkują go na samodzielne rozwiązywanie problemów.

Gry edukacyjne są najbardziej skutecznym sposobem weryfikacji i rozwoju kompetencji. Podczas standardowych szkoleń biznesowych uczestnicy poznają rekomendowane metody działania, natomiast podczas gry muszą zastosować w praktyce konkretne umiejętności. Proponowane przez BPD gry mogą być elementami szkoleń, centrum oceny i rozwoju (AC/DC) lub samodzielnym wydarzeniem w ramach wyjazdów integracyjnych.

W przypadku, gdy większa grupa pracowników Zleceniodawcy potrzebuje wsparcia w zakresie określonej uniwersalnej kompetencji – szkolenie jest najlepszym rozwiązaniem. Dysponujemy profesjonalnymi studiami przypadków oraz atrakcyjnymi grami szkoleniowymi, które pozwalają poznać i wdrożyć wiedzę i praktyczne umiejętności według skutecznej zasady „nauki poprzez doświadczenie”.

Nawet bardzo doświadczeni menedżerowie od czasu do czasu znajdują się w takiej sytuacji, potrzebują spojrzeć na to, co robią w swojej firmie z dystansu. W tej sytuacji rola konsultanta zewnętrznego wydaje się być nieodzowna. Konsultant może zachować naturalny dystans, który w połączeniu z doświadczeniem pozwala postawić trafną diagnozę i wspomagać wygenerowanie możliwych rozwiązań.

Właściwa diagnoza jest konieczna na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Często wystarcza wnikliwa obserwacja i logiczne rozumowanie i wnioski nasuwają się same. Jednak w złożonych sytuacjach sama obserwacja i wcześniejsze doświadczenie nie wystarcza. Trzeba sięgnąć po sprawdzone narzędzie.

Angielski termin „interim management” oznacza zarządzanie czasowe. W zarządzaniu czasowym chodzi o pracę wysokiej klasy menedżera tylko przez pewien czas w odróżnieniu od stałej pracy na etacie w firmie. Można powiedzieć, że "interim manager" to menedżer do wynajęcia na wykonanie określonego zadania.

W przypadku coachingu tzw. „umiejętności miękkich” oraz szkoleń z zakresu komunikacji, budowania relacji i rozwoju zespołów metoda Insights DiscoveryTM stanowi nieocenioną pomoc. Insights DiscoveryTM - Business Relationship Management to kompleksowy program obejmujący zagadnienia zarządzania strategicznego, budowania zespołu, strategii komunikacji interpersonalnych oraz rozwoju indywidualnego. Jest to przystępna, intuicyjna i wysoce efektywna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych. Insights DiscoveryTM pozwala na udoskonalenie funkcjonowania organizacji, poszczególnych zespołów i indywidualnych pracowników.