BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / metody pracy / badanie osobistych preferencji
badanie osobowości w środowisku pracy

W przypadku coachingu tzw. „umiejętności miękkich” oraz szkoleń z zakresu komunikacji, budowania relacji i rozwoju zespołów metoda Insights DiscoveryTM stanowi nieocenioną pomoc. Insights DiscoveryTM - Business Relationship Management to kompleksowy program obejmujący zagadnienia zarządzania strategicznego, budowania zespołu, strategii komunikacji interpersonalnych oraz rozwoju indywidualnego. Jest to przystępna, intuicyjna i wysoce efektywna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych. Insights DiscoveryTM pozwala na udoskonalenie funkcjonowania organizacji, poszczególnych zespołów i indywidualnych pracowników.

Podstawą modelu Insights DiscoveryTM jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powstał w roku 1987, a jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki entuzjasta dzieł Junga, założyciel Insights Learning & Development Ltd., organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee, Szkocja. Naczelna idea Insights DiscoveryTM to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi zmaksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy. Insights DiscoveryTM daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego.

Metoda Insights Discovery opiera się na czterech podstawowych krokach:

1. Zrozumienie Siebie.

Rozwój i zrozumienie samego siebie oraz tego, jak mogą postrzegać mnie inni (np. współpracownicy w zespole projektowym, Klienci,podwładni, przełożeni); To rozpoznawanie własnych silnych i słabych stron oraz obszarów potencjalnego rozwoju.

2. Zrozumienie Innych.

Rozpoznawanie behawioralnych stylów innych ludzi oraz uczenie się jak efektywnie odpowiadać na ich potrzeby.

3. Adaptacja i Akomodacja.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom innych poprzez ich zrozumienie oraz bezpośrednie, ukierunkowane na te potrzeby działanie; rozwijanie umiejętności skutecznej adaptacji własnych zachowań tak, aby zwiększyć efektywność komunikacji z innymi.

4. Rozwój skutecznych strategii interpersonalnych

Odkrycie efektywnych strategii postępowania względem osób, które różnią się od nas.

Insights DiscoveryTM przekłada język psychologii na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości. Choć każdy z nas posiada pewną kombinację energii kolorystycznych, zwykle jeden kolor jest kolorem dominującym i to właśnie on determinuje komunikację oraz procesy decyzyjne. Punktem wyjścia dla analiz jest jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

Każdorazowo program dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Jego struktura, zawartość i tempo dostrajane są do potrzeb oraz wymogów firmy. Proponowane rozwiązania są praktyczne, efektywne, o niskim poziomie ryzyka. BPD jest akredytowanym partnerem programu Insights DiscoveryTM w Polsce.