BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / metody pracy / ewaluacja
ewaluacja

Właściwa diagnoza jest konieczna na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Często wystarcza wnikliwa obserwacja i logiczne rozumowanie i wnioski nasuwają się same. Jednak w złożonych sytuacjach sama obserwacja i wcześniejsze doświadczenie nie wystarcza. Trzeba sięgnąć po sprawdzone narzędzie.

Ewaluacja dotyczy różnych obszarów działania firmy, procesów, oceny pracowników a także komunikacji wewnątrz firmy oraz komunikacji z otoczeniem.  Główne obszary, którymi zajmuje się BPD to: