BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / metody pracy / interim management
interim management

Angielski termin „interim management” oznacza zarządzanie czasowe. W zarządzaniu czasowym chodzi o pracę wysokiej klasy menedżera tylko przez pewien czas w odróżnieniu od stałej pracy na etacie w firmie. Można powiedzieć, że "interim manager" to menedżer do wynajęcia na wykonanie określonego zadania.

 

Zadaniem może być przygotowanie i wdrożenie projektu ale również operacyjne zarządzanie obszarem biznesu przez ustalony czas i z określonymi wytycznymi. Niekiedy interim manager na czas swojej pracy staje się funkcyjnym pracownikiem firmy. Interim manager może pracować we wszystkich obszarach firmy; sprzedaży, marketingu, finansach, HR, logistyce, IT . Poziom umocowania zależy od decyzji kierownictwa firmy; od doradcy bez prawa podejmowania decyzji aż do pełnego prawa do podejmowania i wdrażania decyzji dotyczących danego obszaru biznesu i podległego zespołu.

Kiedy firma potrzebuje interim managera?
Firmy mogą posiłkować się interim managerem w różnych sytuacjach nadzwyczajnych, które pojawiają się niespodziewanie lub w projektach, które wymagają dodatkowej kadry menedżerskiej. Wprowadzenie do firmy interim managera może być dobrym rozwiązaniem miedzy innymi w następujących sytuacjach:

 • Firma planuje restrukturyzację firmy związaną np. ze zmianą właściciela, rozpoczęciem całkiem nowej działalności, redukcją zatrudnienia itp.
 • Firma potrzebuje przeprowadzić skomplikowane zmiany lub projekty nie ma zaś do dyspozycji odpowiedniej osoby lub osób. Zatrudnienie interim managera jest alternatywą do tworzenia nowych etatów.
 • Planowane zmiany mają głęboko wnikać w strukturę firmy i potrzebna jest osoba niezaangażowana w wewnętrzne sprawy firmy i nie związana z nią emocjonalni.
 • Jest potrzeba wypracowania i wdrożenia nowych procesów i procedur w firmie a brakuje odpowiedniego know-how.
 • Zadania, jakie stoją przed firmą wykraczają skalą poza dotychczasową praktykę i manager lub dział potrzebują konkretnego eksperckiego wsparcia.
 • Firma jest w sytuacji kryzysowej.
 • Firma utraciła ważnego managera i musi go szybko zastąpić (choćby na okres procesu rekrutacji, który może trwać wiele miesięcy).

Jakie mogą być korzyści z zatrudnienia interim managera?
Największą zaletą z korzystania z usług interim managera jest elastyczność we wszystkich aspektach. Wszędzie tam, gdzie firma nie chce lub nie może zatrudnić na stałe wysoko wykwalifikowanej kadry interim manager jest alternatywą.

Zalety zarządzania czasowego to:

 • Szybkie zaangażowanie osoby o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i tylko na potrzebny okres,
 • Możliwość wykorzystania natychmiast wiedzy i doświadczenia, którego w firmie brakuje,
 • Możliwość korzystania z usług najwyższej jakości specjalistów, których firma nie byłaby w stanie zatrudnić na etat,
 • Koncentracja interim managera na wykonaniu zadania nie zaś „byciu w pracy”,
 • Mniejsze obciążenie firmy, finansowe i organizacyjne. Umowa z interim managerem nie podlega prawu pracy. Nie dotyczą jej również firmowe pakiety socjalne. Nie zwiększa się liczba etatów,
 • Interim manager wprowadza nowy punkt widzenia, obiektywność, nie podlega firmowym układom i nie ma emocjonalnego stosunku do historii i bieżącej polityki firmy,
 • Interim manager w trakcie wykonywania zadania zbiera i przekazuje kierownictwu szereg innych uwag i spostrzeżeń dotyczących działania firmy.

Interim managerami zostają zwykle menedżerowie z kilkunasto lub kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w swojej branży. Dzięki swojemu doświadczeniu i fachowości są w stanie szybko i obiektywnie ocenić sytuację, wpracować i wdrożyć najodpowiedniejsze rozwiązania. Stawiają sobie wysokie standardy etyczne.


BPD proponuje zarządzanie czasowe w obszarze zarządzania projektami informatycznymi (IT Project Interim Management) oraz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR Interim Management).