BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / metody pracy / konsultacje / doradztwo organizacyjne
doradztwo organizacyjne

W celu uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwa dokonują częstych zmian w metodach pracy. BPD proponuje wsparcie w kreowaniu i wdrażaniu zmian, które zapewnia niezbędną ich dynamikę i jednocześnie ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji. Obecnie zmiany organizacji pracy wymagają również odpowiedniego oprzyrządowania od strony systemów informatycznych.

Mamy wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, czego potwierdzeniem jest uzyskanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dziedzinie "Innowacje i nowe technologie". Jesteśmy niezależnymi konsultantami, nie związanymi z konkretnymi dostawcami rozwiązań informatycznych.

Doradztwo organizacyjne jest realizowane w 5 etapach:

    1. definiowanie celów biznesowych projektu;
    2. analiza dotychczasowego modelu biznesowego;
    3. zdefiniowanie nowej organizacji, metod i narzędzi pracy (w tym rekomendacje dotyczące modyfikacji i rozbudowy systemów informatycznych);
    4. planowanie zasobów ludzkich (uwzględnienie potrzeby zapewnienia nowych kompetencji);
    5. zarządzanie wdrożeniem.

Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Zarządem i kadrą kierowniczą Zleceniodawcy.