BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / metody pracy / konsultacje / sesje strategiczne
sesje strategiczne

Wsparcie konsultacyjne przy tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowej

Strategia marketingowa znajduje się w centrum działalności firmy i wiąże z kluczowymi obszarami firmy (core business), dlatego powinna być budowana wewnątrz przedsiębiorstwa z udziałem najważniejszych pracowników. Zewnętrzne podmioty mogą odgrywać ważną rolę w tym procesie dostarczając specjalistycznej wiedzy, narzędzi lub pełniąc rolę facylitatora.  Dodatkowym i ważnym czynnikiem tworzenia strategii marketingowej siłami wewnętrznymi jest to, że kluczowi pracownicy utożsamiają się z tym, w czym czynnie brali udział, a to z kolei ma decydujące znaczenie w fazie wdrożenia.