BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / niezbędnik wirtualnego menedżera
niezbędnik wirtualnego menedżera

Jako menadżer pewnie słyszałeś o pracy rozproszonych zespołów? A może nawet jesteś kierownikiem jednego z nich? Może zamiast terminu „rozproszony” spotkałeś się z „wirtualny” zespół?
Efektywne realizowanie zadań, projektów, przedsięwzięć wymaga współpracy pracowników zarówno wewnątrz organizacji jak i z osobami poza macierzystą organizacją. Rozwój technologii komunikacyjnych powoduje, że członkom zespołów pod różnymi szerokościami geograficznymi łatwiej ze sobą współpracować. To właśnie ta metoda pracy staje się coraz bardziej użyteczna. I bynajmniej nie o zaoszczędzenie kosztów odległych podróży tu chodzi

Czym różni się rozproszony zespół od zespołu pracującego w jednej lokalizacji?
Rozproszony zespół to grupa ludzi, którzy muszą współpracować w celu wykonania swoich zadań i osiągnięcia założonego celu, jednak ma członków, którzy pracują w odległych miejscach, różnych strefach czasowych, osadzeni są w różnych kulturach. Ten ostatni czynnik - problematyczne kulturowe różnice pomiędzy członkami zespołu są często spowodowane przez coś innego niż narodowości. Różnice w edukacji, przynależności organizacyjnej lub osobiste doświadczenia życiowe mogą doprowadzać do nieporozumień i utrudniać efektywną pracę zespołu.

Praca rozproszonych zespołów to nowe możliwości biznesowe …
Różnorodności kulturowe, tak trudne do zarządzania wyzwalają synergię w pracy zespołowej. Dzielenie się doświadczeniem i transfer wiedzy to wyższa kreatywność. Praca w różnych strefach czasowych przekłada się na zwiększoną efektywność. Uwzględnienie lokalnych preferencji pozwala taniej tworzyć globalne produkty. Obecność blisko sprzedaży czy jego serwisowania produktów pozwala lepiej konkurować z lokalnymi firmami …

Tu klasyczne metody zarządzania projektami nie sprawdzają się …
Zarządzanie pracą takiego zespołu jest odmienne. Klasyczne metody zarządzania projektami nie sprawdzają się. Niosą ze sobą słabe przywództwo i zarządzanie. Często uczestnicy wirtualnych spotkań zajmują się odpowiadaniem na emaile, czy surfowaniem po stronach internetowych. W rozproszonym zespole przekazywanie poleceń, czy monitorowanie ich realizacji wymaga zbudowania fundamentu opartego na zaufaniu i własnej kulturze pracy zespołu. Każdy kontakt (w tym telekonferencja) wymaga więcej czasu i przygotowania się do rozmowy. Potrzebna jest większa elastyczność i mniej „napierającego” zdecydowania …

Jednak warto spróbować i zrobić to dobrze …
Praca w rozproszonych zespołach to jak wspomniano to nowe możliwości i korzyści biznesowe. Wymaga właściwego zarządzania i starannego wdrożenia. Nie ma co eksperymentować. Warto skorzystać ze wsparcia, tych, którzy przetarli szlaki.