BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / niezbędnik wirtualnego menedżera / komunikacja w rozproszonym zespole
komunikacja w rozproszonym zespole

Ci, którzy pracują w „open space”, często nie doceniają korzyści, jakie daje możliwość natychmiastowego i bezpośredniego przekazania informacji oraz wyczucia „atmosfery” pracy.

W rozproszonych zespołach komunikacja jest wyzwaniem.

Organizacja systematycznych spotkań, mimo dostępnych zaawansowanych środków technicznych (np. internetowych narzędzi telekonferencyjnych), bywa logistycznie trudna, choćby ze względy na różnice czasowe. Oddalone zespoły muszą zmierzyć się z potencjalnymi problemami dotyczącymi poczucia izolacji.

Na naszych szkoleniach można poznać sprawdzone metody komunikacji. Wspólnie z konsultantem możecie opracować „protokoły komunikacyjne”, które ustalają w zespole zasady posługiwania się telefonem, mailem, komunikatorami, narzędziami telekonferencyjnymi oraz systemami pracy grupowej. Nawet „wirtualne zebrania” za pośrednictwem narzędzi internetowych mają inną agendę i dynamikę niż stacjonarne zebrania w sali konferencyjnej.

Chcesz poznać nowoczesne metody i narzędzia zdalnej komunikacji - skontaktuj się z nami