BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / niezbędnik wirtualnego menedżera / nowe możliwości realizacji celów biznesowych
nowe możliwości realizacji celów biznesowych
Zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zespołami wirtualnymi zajmujemy się od kilku lat. Klasyczne zespoły robocze charakteryzują się tym, że pracują razem w jednej lokalizacji, co daje oczywiste korzyści komunikacyjne. W przypadku zespołów wirtualnych jego członkowie pracują w różnych miejscach (zespół „rozproszony”) i/lub w różnych godzinach czy strefach czasowych. Ze względu na rozwój technologii komunikacyjnych (internetowe aplikacje wideokonferencji, telekonferencji, możliwość jednoczesnej pracy zdalnej na wspólnych dokumentach, dostęp online do systemów zarządczych), zespoły wirtualne stają się coraz bardziej popularne.

Praca w takich zespołach daje wymierne korzyści, ale generuje również zagrożenia:

 VT korzyści i zagrożenia.JPG

 

Korzyści są oczywiste.

W słownikach przymiotnik „wirtualny” oznacza «stworzony w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejący w rzeczywistości lub mogący zaistnieć». I to jest właśnie największe wyzwanie dla menedżerów: sprawić, aby rozproszony zespół, grupujący wybitnych ekspertów, funkcjonował równie sprawnie jak zespoły stacjonarne. Znamy i stosujemy sprawdzone metody w tym zakresie. Źródłem naszych kompetencji są rzeczywiste doświadczenia zarówno nasze jak i naszych Klientów.

Nasze wsparcie może mieć formę warsztatów dla szefów i członków wirtualnych zespołów i/lub indywidualnych sesji doradczych dla menedżerów.