BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / niezbędnik wirtualnego menedżera / różne wymiary wirtualnych zespołów
różne wymiary wirtualnych zespołów
Cechą charakterystyczną wirtualnych zespołów jest to, że - aby osiągnąć korzyści z tej metody pracy - musimy zmierzyć się z wieloma barierami, które utrudniają integrację zespołu wokół wspólnego celu. Nie wszystkie zawsze występują. Zależy to od stopnia „wirtualizacji” zespołu

Stopień wirtualizacji zespołu

stopień wirtualizacji.JPG

Pierwsze dwa wymiary (lokalizacja i jedność czasu) wynikają wprost z definicji „wirtualnego zespołu” i jeden z nich musi zaistnieć, aby mówić o wirtualnej pracy. Im więcej cech swojego zespołu znajdujesz po prawej stronie tego zestawienia, tym większe wyzwanie związane z przywództwem. W złożonych sytuacjach pomożemy wykształcić właściwą organizację pracy i styl kierowania zespołem.

Osobnym zagadnieniem jest cel powołania zespołu. Oto najważniejsze „zastosowania” tej metody pracy:

Rodzaje wirtualnych zespołów

rodzaje zespołów.JPG

Zespoły serwisowe i sprzedażowe istniały długo przed erą „wirtualizacji i cyfryzacji” w biznesie. Z takich przykładów również czerpiemy wiedzę i doświadczenie.

Nasze wsparcie może mieć formę warsztatów dla szefów i członków wirtualnych zespołów i/lub indywidualnych sesji doradczych dla menedżerów.

Interesujące? skontaktuj się z nami