BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / studia przypadków
studia przypadków

Przedstawiamy wybrane opisy wdrożonych rozwiązań u naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to osobom korzystającym z naszego serwisu internetowego poznać bliżej nasze autorskie metody działania. Istnieje także możliwość ujawnienia konkretnych referencji po uzyskaniu każdorazowej zgody Klienta.


Naszym Klientem jest duża firma z branży profesjonalnych usług finansowych B2B. Zarząd zamierza skutecznie dotrzeć do nowych segmentów rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu i rozwoju współpracy z istniejącymi Klientami. Dział handlowy zatrudnia kilkunastoosobowy zespół handlowców, który ma pełnić kluczową rolę we wdrożeniu strategii marketingowej.
Nasz Zleceniodawca wykonuje specjalistyczne i dedykowane oprogramowanie na zamówienie. Ma kilkadziesiąt wdrożeń, w tym kilka dla bardzo dużych przedsiębiorstw. U progu nowego roku Właściciel firmy i jego najbliżsi współpracownicy zdefiniowali ambitne cele biznesowe dotyczące wyników finansowych i pozyskania nowych kluczowych Klientów. Po 8 latach intensywnego rozwoju doszli jednak do wniosku, że coraz trudniej będzie sprostać nowym wyzwaniom działając tylko dotychczasowymi metodami pracy. Zdecydowali się przeprowadzić profesjonalną analizę strategiczną, która pozwoli odpowiedzieć na pytania:

Jaki kierunek rozwoju wybrać? Które produkty i usługi rozwijać i w jaki sposób? Jakie segmenty rynku pozyskiwać?

Nasz Klient jest dynamicznie rozwijającym się portalem internetowym. Rynek reklamy w internecie systematycznie rośnie. Nasz Zleceniodawca zorganizował profesjonalny dział sprzedaży i powołał jego szefa, handlowca z doświadczeniem i sukcesami w sprzedaży. Handlowcy odbyli szkolenia z zakresu technik sprzedaży i negocjacji. Wg oceny dyrekcji, zespół w tym okresie wymagał jednak szczególnego wsparcia, aby osiągnąć oczekiwaną jakość pracy i skuteczność sprzedaży. Uznano, że dobrym rozwiązaniem będzie ustawiczny coaching handlowy. Nowy szef nie miał dotąd doświadczenia w prowadzeniu coachingu.
Warsztaty pogłębiające integrację zespołu zarządzającego, które pozwalają zwiększyć wzajemną synergię.
Specyfika produktu oferowanego przez polską firmę technologiczną, która zaproponowała nam współpracę, jest taka, że polski rynek jest zbyt mały dla oferowanego rozwiązania i nie daje długoterminowych perspektyw rozwoju. Zatem jedyną rozsądną alternatywą dla tej firmy było otwarcie się na rynki globalne.
Nasz Klient, w wyniku przeprowadzonych badań marketingowych, zdecydował się zaadresować potrzeby i sformułować ofertę dla nowego segmentu rynku. W tym celu zamierzał utworzyć nowy dział sprzedaży i realizacji usług. Pierwszym krokiem miało być powołanie szefa nowego działu, który otrzymałby zadanie zorganizowania jego pracy.
Firma Y jest dużym polskim oddziałem międzynarodowego koncernu. W ostatnich miesiącach, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, 2 menedżerów zostało awansowanych na nowo utworzone kluczowe stanowiska dyrektorskie. Nowo mianowani dyrektorzy do tej pory kierowali kilkuosobowymi zespołami pracowników, teraz mają po kilkudziesięciu podwładnych w kilku lokalizacjach w Polsce. Co więcej, stali się szefami dotychczasowych kolegów, pracując do tej pory na równorzędnych z nimi stanowiskach.
Nasz Zleceniodawca jest dystrybutorem profesjonalnych urządzeń o wysokim poziomie technologicznym. Jest jedynym w Polsce przedstawicielem jednego ze światowych liderów w tej dziedzinie. W ostatnich 2 latach zdecydowanie spadła zyskowność na sprzedaży tych produktów w związku z wejściem na polski rynek konkurencyjnych producentów z własnymi sieciami dystrybucyjnymi.
Nasz Zleceniodawca jest firmą z branży „nowych technologii”, która osiąga sukcesy na rynkach zagranicznych. Rosnące zamówienia klientów wywołują konieczność zwiększenia zatrudnienia (profesjonalna kadra inżynierska) oraz zmianę organizacji pracy. Dotychczasowy sposób zarządzania, oparty w praktyce na jednoosobowych decyzjach szefa – założyciela firmy, staje się niewydolny.
Andrzej jest dobrze zapowiadającym się młodym menedżerem, który od kilku lat osiąga cele biznesowe ze swoim małym zespołem. Nic dziwnego, że jest kandydatem do tzw. Top Talent Program, który otwiera drogę do awansu na poziom dyrektorski i do międzynarodowej kariery w korporacji. Aby dostać nominację (raz do roku) należy uzyskać akceptację kilku szefów departamentów na poziomie centrali firmy na Europę Środkową. Dwukrotnie jego kandydatura została odrzucona, mimo spełnienia warunków formalnych, ze względu na fatalną opinię, jaką miał wśród wielu współpracowników.
Gra edukacyjna „Wieża Eiffla - zarządzanie projektami” – nauka przez doświadczenie. Pełny opis gry
Uporządkowanie metod pracy, zbudowanie i wdrożenie własnej metodyki zarządzania projektami informatycznymi.
Nasz Zleceniodawca od kilkunastu lat buduje pozycję kluczowego producenta specjalistycznego oprogramowania dla polskich przedsiębiorstw. Jednym ze strategicznych obszarów działania jest świadczenie usług wdrożeniowych u klienta. Zakres usług obejmuje analizy przedwdrożeniowe, instalacje i parametryzacje systemów, szkolenia użytkowników i inne prace serwisowe. Dział wdrożeń producenta zatrudnia już kilkadziesiąt osób i dorobił się własnej metodyki prac wdrożeniowych. Mimo, że w branży IT usługi są bardziej dochodowe niż dystrybucja licencji i sprzętu, to nie osiągano zadowalających rezultatów.
Microsoft Polska w kwietniu 2006 zdecydował się na otwarcie w Warszawie – Centrum Innowacji Microsoft dla popularyzowania nowych narzędzi i technologii wśród swoich partnerów (tzw. ISV). Na otwarcie wybrano „zarządzanie projektami” i pakiet pracy zespołowej dla tworzenia rozwiązań informatycznych Visual Studio Team System (VSTS).
Nasz Klient jest dynamicznie rozwijającym się domem mediowym. Dom mediowy negocjuje jednocześnie z Klientami (uzgodnienie mediaplanów) oraz z mediami (rodzaj, terminy i wolumen publikowanych reklam). Największa wartość dodana, jaką uzyskują Klienci od domów mediowych, wynika z ich profesjonalnej znajomości rynku reklamy oraz sprawności operacyjnej, pozwalającej elastycznie i dynamicznie modyfikować mediaplany stosownie do zmieniającej się sytuacji.
Firma technologiczna, która dostarcza zaawansowane usługi swoim klientom chciałaby znać odpowiedź na dwa pytania: