BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home / zakres działania
zakres działania

Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby wspomóc naszych Klientów w:

  • zwiększeniu efektywności działań poprzez wdrożenie nowych metod pracy,
  • poprawie wizerunku organizacji,
  • budowaniu autorytetu i pozycji zawodowej menedżerów,
  • lepszej motywacji pracowników do nowych wyzwań,
  • zmniejszeniu ryzyka prowadzonej działalności.

  Realizujemy projekty doradcze w obszarach:

  • kierowania ludźmi i zespołami roboczymi;
  • analizy strategicznej i kreowania inicjatyw biznesowych;
  • zarządzania projektami i procesami;
  • technologii informatycznych wspierających zarządzanie;
  • wdrożenia systemów zapewnienia jakości;
  • komunikacji w biznesie;
  • budowania relacji business- to- business (B2B);
  • tworzenia i utrzymywania pośrednich sieci sprzedaży;
  • organizacji pracy.

BPD jest akredytowanym wykonawcą usług doradczych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dziedzinie "Innowacje i nowe technologie".